Batik Adalah

Batik menjadi salah satu budaya nusantara yang terus eksis hingga sekarang. Sejak di nobatkan oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai budaya warisan dunia non rupa batiik kian di gemari masyarakat.

Sejarah batiik sendiri bermula pada masa keraja’an majapahit, di gunakan sebagai busana bangsawan dan pakaian untuk acara adat kenegara’an. Di buat oleh keluarga keraja’an dengan di bantu abdi dalem batik menjadi karya seni yang memilki nilai seni dan histories yang tinggi. Dahulu batikk hanya di gunakan oleh sultan dan keluarga keraja’an kasultanan. Bahkan hingga ada aturan sultan yang berisi larangan menggunakan motif batikk tertentu. Hal ini di maksudkan untuk menghormati dan membedakan masyarakat biasa dengan keluarga raja.